آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

قلب من دست توست

یار من خدای من

خداوند ناله هایم را شنیدیشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

خدای دلگرمیشعر و آهنگ : نیلوفر،پیمان،دنی

درون مرا تو شستشو کنشعر و آهنگ : وحید نوروزی

عیسی تویی نان و هم چشمه حیاتترجمه از سرود عربیشعر فارسی : زنده یاد کشیش هایک هوسپیان

برخیزیم بنا کنیمشعر: نیلوفر - آهنگ: نیلوفر-اوژنی سرکیسیانتنظیم آهنگ: اوژنی سرکیسیان - میکس و مستر: T.Azizian

Pages