آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

شفا و آزادیشعر و آهنگ : ژیلبرت هوسپیان

قلب من دست توست

یار من خدای من

خداوند ناله هایم را شنیدیشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

خدای دلگرمیشعر و آهنگ : نیلوفر،پیمان،دنی

درون مرا تو شستشو کنشعر و آهنگ : وحید نوروزی

عیسی تویی نان و هم چشمه حیاتترجمه از سرود عربیشعر فارسی : زنده یاد کشیش هایک هوسپیان

Pages