آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

می خوانم شکر بهرت

می پرستمت ای منجی آسمانی

محتاجم من محتاج توشعر و آهنگ : ژیلبرت هوسپیان

نه به قوت نه به قدرتGary Sadler and John Chisum کاری ازGOD IS ABLE ( not by power ) ترجمه سرود

پدر جان محبت توترجمه سرود آلمانی : Vater deine liebe ist so

پیروزی هست آزادی هستترجمه از سرود انگلیسی

سلطان قلبم تویی عیسی

چشمانم را بر می افرازمشعر و آهنگ : ژیلبرت هوسپیان

حضور نوازشگرت

قوت و جلال

سزاوار

آسمان گوید جلال و شکوه عیسی

هرچه دارم از ته دلترجمه از سرود انگلیسی

تو قدوسی شایسته ای

منجیم عیسی ای شاه جلالشاعر و آهنگساز : ژیلبرت هوسپیان

Pages