آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

آنقدر خدا جهان را دوست داشت
به محبت خداوند می نگرم روی صلیب ( اوج قدرت محبت )
بود و نبود من ( پدر آسمانی خدای من تویی )
تنها نیستم همیشه تو با منی
چون بر چهره‌ات مینگرم ( در نزد تخت تو زانو زنیم پادشاه )
چون بنگرم بر صلیبت ( صلیب تو تخت تو شد )
چون ریزد باران روح تو
دلی طاهر تو در من
دولوروسا
اعلام کنم - چون زنده است

خدا ملجا و قوت من استسرود انگلیسیکشیش ادوارد هوسپیان

خالق آسمانسرود ارمنی

کلیسا کلیساوحید نوروزی

کسی نیست بجز تو خداوند در آسمان

جان من در دست توست سرود عربیداوود طوماس

جلالت می دهیم You deserve the gloryTerry MacAlmon

جلال دهم نامت را عیسیI sing praises to your nameTerry MacAlmon

جلال بر نام او آیید او را پرستیمHe is exaltedTwila Paris

اینک تویی نجات منوحید نوروزی

این تاج از آن توست ( حرمت و جلال بر تو )This crown belongs to youDavid Hadden

این روزها روزهای ایلیاستDays of ElijahEdgardo Santiago-Jose Luis Abreu-Orlando Mendez

در انتظار روی توزنده یاد بیتا آرمان

این قلمروی جلال توستIn the presence of anglesپیمان مجتهدی

این است فریاد شیر سبط یهوداروزبه نجارنژاد

هیچ نامی نیست There's no other name-Bethel Musicکشیش آلبرت بابایان

یهوه یهوهوحید نوروزی

حاضر است خداوند In his timeDiane Ball

بیایید خداوند را بسراییم ( حمد و جلال بر نام خداوند )زنده یاد کشیش رافی شاهوردیان

هللویاه هللویاه مارلین درکاچ

هللویاه تو قدوسی دوستت دارمسرود انگلیسی

Pages