Hero Christian Living

 • زندگی روزانه مسیحی

  زندگی روزانه مسیحی

  مقالات، تعالیم و ویدئوهای این بخش، به شما کمک می‌کند تا هرروزه در ایمان به مسیح رشد کرده و تقویت شوید.

مقالات

نوشته‌های مفید مسیحی برای رشد در ایمان

 • چگونه رازگاهان خود را احیا کنیم؟

  پس از آنکه دو بار ساعت شماطه‌دار را خاموش کردم و زیر لحاف خزیدم، بار سوم با اکراه بیدار می‌شوم ولی چه جور بیداری؟ خواب در مغزم غوغا می‌کند. از تختم پایین می‌آیم و کم‌کم برنامه‌های روز را به یاد می‌آورم. کار، درس، مشغله‌های خانه، مهمان‌های امشب، خرید، دیدن دوستم در بیمارستان و
 • صلیب عیسای مسیح، اساس آزادی ما

  در عهدجدید دو دیدگاه مشخص در مورد مرگ مسیح در جلجتا وجود دارد. در اناجیل وقایعی می‌‌بینیم از قبیل: دسیسه‌‌های دشمنان، شهادت‌‌های دروغ و تمسخرشان در محاکمۀ عیسی، اعمال سربازان، فریادها، آب دهان انداختن بر او، لعن و نفرین، صادر کردن حکم صلیب، کوبیدن میخ بر دستان عیسی، و ریخته شدن خونش بر صلیب. همۀ این وقایع را می‌‌توان در عبارت "مصلوب کردن" خلاصه کرد.
 • نگاهی به موضوع دیرخشمی

  ممکن است شما هم به انسان‌هایی برخورد کرده باشید که از تندخویی رنج می‌برند و به قولی در زبان عامیانه می‌گوییم فیوزشان سریع از جای خود می‌پرد! چنین افرادی بر خشم و غضب خود کنترل و تسلطی ندارند. همچنین ممکن است با افرادی نیز برخورد کرده باشید که دیر خشمگین می‌شوند

فروشگاه

کتاب‌ها و منابع مفید مسیحی

 • بخشش کامل

  بخشیدن کار آسانی نیست، این کتاب را بخوانید تا درک کنید که چطور آسانتر ببخشید
 • تثلیث، خدای مسیحیان

  انسان به شباهت خدایی در می‌آید که او را می‌پرستد. این کتاب به ما کمک می‌کند که او را بشناسیم و به شباهت او در آییم
 • بیش از یک نجّار

  اثری بسیار قوی و نافذ برای آنان که در مورد الوهیت مسیح و هدف او در شک و تردیدند