آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

روح القدس به ما قوت عطا فرماسرود کُره ایبرگردان به فارسی (شعر) : ا.نوذری

ای روح القدس مرا لمس نماترجمه از ارمنی

سرایم حمد گویم ترجمه از سرود انگلیسی I will praiseکاری از Don Moen

سردار لشکر آسمانشعر : شراره و دریاآهنگ : دریا

صیاد دلهای پریشانشعر : صبا احمدزادگانآهنگساز : فراز دولتخواه

ستایمت ستایمتترجمه ی سرود انگلیسی When I look into your Holinessترجمه : م.شیروانیان نویسندگان سرود : Wayne & Cathy Perrin

ستایش شعر : ژیلبرت هوسپیان

شاه جلال خداوندم رب الاربابترجمه از ارمنی

خداوند عیسی عدالت ماترجمه سرود انگلیسیشعر فارسی : هایک هوسپیان

شاه شاهان تویی کلام زندهترجمه ی سرود انگلیسی You are the mighty Kingکاری از EDDIE ESPINOSA

شکر بر نام عیسیشعر و آهنگ : وحید نوروزی

شفای تو ای پدرشاعر و آهنگساز: ژیلبرت هوسپیان

شکر و سپاس از آن توستشعر و آهنگ : وحید نوروزی

سخن بگو از عمق‌های وجود خودشعر و ملودی : ورویر آوانسیان

وقتی خداوند ما را آزاد کردترجمه ی سرود عبری ( A Song of Ascents ) Shir Hama'alotترجمه : سوریک و اوژنی سرکیسیان

تقدیم نمایم قلبم راترجمه از ارمنی

تسبیح و حمدت گوییم ای خداوندسرود ترجمه از عربی

تو به یادم هستیترجمه از سرود انگلیسیشعر فارسی : هایک هوسپیان

تو بی‌همتاییترجمه از انگلیسی

تو قدوسی برمی‌افرازیم نام قدوست

Pages