آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

صیاد دلهای پریشانشعر : صبا احمدزادگانآهنگساز : فراز دولتخواه

چون روی قدوست را بینمترجمه ی سرود انگلیسی When I look into your Holinessترجمه : م.شیروانیان نویسندگان سرود : Wayne & Cathy Perrin

ستایش شعر : ژیلبرت هوسپیان

شاه جلال خداوندم رب الاربابترجمه از ارمنی

خداوند عیسی عدالت ماترجمه سرود انگلیسیشعر فارسی : هایک هوسپیان

شاه شاهان تویی کلام زندهترجمه ی سرود انگلیسی You are the mighty Kingکاری از EDDIE ESPINOSA

شکر بر نام عیسیشعر و آهنگ : وحید نوروزی

شفای تو ای پدرشاعر و آهنگساز: ژیلبرت هوسپیان

شکر و سپاس از آن توستشعر و آهنگ : وحید نوروزی

سخن بگو از عمق‌های وجود خودشعر و ملودی : ورویر آوانسیان

وقتی خداوند ما را آزاد کردترجمه ی سرود عبری ( A Song of Ascents ) Shir Hama'alotترجمه : سوریک و اوژنی سرکیسیان

تقدیم نمایم قلبم راترجمه از ارمنی

تسبیح و حمدت گوییم ای خداوندسرود ترجمه از عربی

تو به یادم هستیترجمه از سرود انگلیسیشعر فارسی : هایک هوسپیان

تو بی‌همتاییترجمه از انگلیسی

تو قدوسی برمی‌افرازیم نام قدوست

تو تاک هستی ما شاخه های توترجمه ی سرود انگلیسیترجمه : کلیسای نوسازان

تو را می پرستم نامت برافرازمسرودی از کلیسای All Nationsشهر Leicester

وقتی بین سکوت و کلامشعر و آهنگ : فراز دولتخواه

وقتی دل شکسته گرانبار و خستهترجمه ی سرود ارمنیکلمات شعر فارسی : رافی شاهوردیان

Pages