آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

در تو پایکوبی کنم

در توست زندگیم در توست قوت منMy Life is in you Lord سرود ترجمهDon Moen آهنگساز

دستانم را نزدت برافرازمشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

دستها را برافرازیدشعر و آهنگ : میناتنظیم آهنگ : ژیلبرت هوسپیان

عشق تو نجاتم دادLove came down سرود انگلیسی - ترجمه: دریاکاری از: Bethel Music

ای فروغ جاودانترجمه سرود عربیشعر فارسی : زنده یاد کشیش هایک هوسپیان

ای محبوبم چه زیبا هستی

فرزند خدا هستم I'm no longer slave سرود ترجمهکاری از Jonathan David Helser/Brian Joel Case/Mark Johnson

قادر متعال (برخیز بسرا و نامش برافراز)ترجمه از ارمنی

قدوس قدوس همراه با ملائکشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

هللویاه تو قدوسی دوستت دارمسرود ترجمه از انگلیسی

هللویاه هللویاه سرود آزاد از : مارلین درکاچ

بیایید خداوند را بسراییمشاعر و آهنگساز : زنده یاد کشیش رافی شاهوردیان

حاضر است خداوند برگرفته از سرود انگلیسی In his Timeکاری از Diane Ball

یهوه یهوهشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

هیچ نامی نیست ترجمه سرود انگلیسی: There's no other name - کاری از: Bethel Musicترجمه : کلیسای آلفا اُمگا هامبورگ

این است فریاد شیر سبط یهوداشاعر و آهنگساز : روزبه نجارنژاد

این قلمروی جلال توستسرود ترجمه: In the presence of anglesترجمه: پیمان مجتهدی

در انتظار روی توشاعر و آهنگساز : بیتا آرمان

این روزها روزهای ایلیاستترجمه سرود انگلیسی Days of Elijahکاری از Edgardo Santiago/Jose Luis Abreu/Orlando Mendez

Pages