آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

تا ابد او نیکوستChris Tomlin شاعر و آهنگسازترجمه : روزبه نجارنژاد

تسلیمم من I surrender سرود ترجمهMatt Crocker-Hillsong شاعر و آهنگساز

ابا من از آن تو هستمشاعر و آهنگساز : شهاب زاهدمهاجرانی

آبی روان ساز شاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

عمیق‌ترشاعر و آهنگساز : روزبه نجارنژاد

اندر این جهان مملو از گناه سرود : عربیبرگردان به فارسی : هایک هوسپیان

از جان و دل خواهم تو را شاعر : ح.ب. دهقانی تفتیآهنگساز : ورا

عظیمی عجیبیشاعر و آهنگساز : دریا

با تمام وجود خودWith everything سرود ترجمه

با طلوع تو در صبحی تازهشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

برافرازم هللویاهI raise a Hallelujah سرود ترجمهJonatahan and Melissa Helser

به من هر روزه می‌گوییشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

بچشید و ببینید که خداوند نیکوست

به جای غم‌ها

بریزد-تو را می‌خواهم از آن توامMy Soul longs for you سرود ترجمهJesus Culture کاری از

بین بر صلیب عیسی را Look at Jesus on the Cross سرود ترجمه

پر نما قلبم را More Love More Power سرود ترجمه

بگذار در بر گیرد وجودت

چه مهیب است کارهای توشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

چنانکه آهو

Pages