آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

اندر این جهان مملو از گناه ترجمه سرود عربیشعر فارسی: زنده یاد کشیش هایک هوسپیان

از جان و دل خواهم تو را شاعر : ح.ب. دهقانی تفتیآهنگساز : ورا

با تمام وجود خودWith everything سرود ترجمهHillsong از گروه

با طلوع تو در صبحی تازهشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

برافرازم هللویاهترجمه سرود انگلیسی I raise a Halelujah - ترجمه : تیم زمانی برای پرستشکاری از Jonathan and Melissa Helser ( Bethel Church )

به من هر روزه می‌گوییشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

بچشید و ببینید که خداوند نیکوستترجمه ی سرود انگلیسی Sing outکاری از Ron Kenoly

به جای غم‌ها ترجمه ی سرود انگلیسی I'm trading my Sorrowsکاری از Darrell Patton Evans

تو را می خواهم از آن توام - بریزد بگشا درهای آسمانتو را می خواهم ترجمه: My soul longs for you - بریزد ترجمه: Let it rainکاری از: Michael W.smith - Jesus Culture

بین بر صلیب عیسی را ترجمه سرود انگلیسی: Jesus keep me near the crossکاری از: Fanny Crosby

پر نما قلبم را More Love More Power سرود ترجمه

بگذار در بر گیرد وجودتشاعر: ناشناس

چه مهیب است کارهای توشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

چنانکه آهو برای نهرهای آب شدت اشتیاق داردبرگرفته از مزامیر ۴۲آهنگ اسپانیایی

چون دائم سرود حمد خوانیمشاعر: ناشناس

چون روحش در من کار کندترجمه ی سرود انگلیسی: When the spirit of the Lordکاری از:Fred Hammond& RFC - شعر فارسی: کشیش ادوارد هوسپیان

در حضورت در آتش روحتشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

در موکب ظفر مسیح سرود پاکستانیشعر فارسی: زنده یاد کشیش هایک هوسپیان

نام عیسی قدرتیست بی‌همتا (در نام عیسی قدرتیست بی همتا)There is Power in the Name of Jesus سرود ترجمهWill Reagan آهنگساز

در هر فصل زندگی تو با منیشاعر و آهنگساز : ژیلبرت هوسپیان

Pages