آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

آبی روان ساز شاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

عمیقترشاعر و آهنگساز : روزبه نجارنژاد

اندر این جهان مملو از گناه سرود : عربیبرگردان به فارسی : هایک هوسپیان

از جان و دل خواهم تو را شاعر : ح.ب. دهقانی تفتیآهنگساز : ورا

عظیمی عجیبیشاعر و آهنگساز : دریا

با تمام وجود خودWith everything سرود ترجمهHillsong از گروه

با طلوع تو در صبحی تازهشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

برافرازم هللویاهترجمه سرود انگلیسی I raise a Halelujah - ترجمه : تیم زمانی برای پرستشکاری از Jonathan and Melissa Helser ( Bethel Church )

به من هر روزه می‌گوییشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

بچشید و ببینید که خداوند نیکوستترجمه ی سرود انگلیسی Sing outکاری از Ron Kenoly

به جای غم‌ها ترجمه ی سرود انگلیسی I'm trading my Sorrowsکاری از Darrell Patton Evans

بریزد-تو را می‌خواهم از آن توامMy Soul longs for you سرود ترجمهJesus Culture کاری از

بین بر صلیب عیسی را Look at Jesus on the Cross سرود ترجمه

پر نما قلبم را More Love More Power سرود ترجمه

بگذار در بر گیرد وجودت

چه مهیب است کارهای توشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

چنانکه آهو برای نهرهای آب شدت اشتیاق داردبرگرفته از مزامیر ۴۲آهنگ اسپانیایی

چون دائم سرود حمد خوانیم

چون روحش در من کار کندترجمه ی سرود انگلیسی When the spirit of the Lordکاری از Fred Hammond& RFC - شعر فارسی ( ادوارد هوسپیان )

در حضورت در آتش روحتشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

Pages