آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

نام توست سلاحمشاعر و آهنگساز : نیلوفر

نگاهم به توست هلاک نخواهم شدکاری از Ian Bruce Mcintosh / Jenn Louise Johnsonترجمه ی سرود God I look to you

اقیانوس (خواندی مرا به روی آبها)ترجمه ی سرود Oceansکاری از کلیسای Hillsong

نیازمشاعر و آهنگساز : دریا

امیدی در طوفانهاشاعر و آهنگساز : روزبه نجارنژاد

پادشاه جلال بر توشعر و آهنگ : سعید میریعقوبی

می‌آیم فروتن به نزدت پادشاهترجمه ی سرود Majesty Majestyکاری از Martin Smith / Stuart Garrard

پدر سرمدی پادشاه جلالترجمه ی سرود انگلیسی Adonaiکاری از Paul Wilbure - ترجمه : ساریک امیری هوسپیان

پسر خدا تو شایسته ای

روغن شفاشعر و آهنگ : نیلوفر

روح او در ماستترجمه از انگلیسیبرگردان به فارسی و.آوانسیان

روح القدس تو برترین یار منی

روح القدس به ما قوت عطا فرماسرود کُره ایبرگردان به فارسی (شعر) : ا.نوذری

ای روح القدس مرا لمس نماترجمه از ارمنی

سرایم حمد گویم ترجمه از سرود انگلیسی I will singکاری از Don Moen

سردار لشکر آسمانشعر : شراره و دریاآهنگ : دریا

صیاد دلهای پریشانشعر : صبا احمدزادگانآهنگساز : فراز دولتخواه

چون روی قدوست را بینمترجمه ی سرود انگلیسی When I look into your Holinessترجمه : م.شیروانیان نویسندگان سرود : Wayne & Cathy Perrin

ستایش شعر : ژیلبرت هوسپیان

شاه جلال خداوندم رب الاربابترجمه از ارمنی

Pages