آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

خداوندم قادر است

عیسی تویی آرامش جانمشعر و آهنگ : شروین عبدالهی

عظیم است نام تو ( سرود جدید )شعر و آهنگ : شروین

روح قدوس خداترجمه سرود انگلیسی let the weight of your Gloryکاری از Paul Wilbure

نترسمشاعر و آهنگساز : روزبه نجارنژاد

خدای ما تشنه ی توییمترجمه سرود انگلیسی God of ages - کاری از Fielding Benjamin Davidترجمه : روزبه نجارنژاد

نام مسیح پرجلال استترجمه ی سرود اسپانیایی

نه مرگ و نه زندگیشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

نام او مهیب استترجمه سرود انگلیسی : Rivival at Brownsville - Awesome Godکاری از : Rich Mullins

آزادی در نام توستترجمه بنگردان سرود انگلیسی : Isn't the Name of Jesusکاری از Covenant Worship

بشنو دعای قومتشاعر و آهنگساز : روزبه نجارنژاد

نام توشعر و آهنگ : پیمان مجتهدی

شادی کنان سرودخوانانشاعر : رویا

خداوند شبان من استشاعر : آزادهآهنگساز : آزاده - دریا - وحید نوروزی

پناهگاهم ماوایم ( هللویاه )شعر و آهنگ : دریا

ای عیسی منجیم خداوند بی همتاترجمه سرود انگلیسی Shout to the Lordکاری از Darlene Zchech

خدای عشق و بی همتا و پاکشعر و آهنگ : کوروش روحانیتنظیم آهنگ و خواننده : وحید نوروزی

منجیم شفیعم مرا برخیزانیدی

بگذار قلبم معبد روح تو باشدشاعر : بیتا آرمان

روح القدس بیاشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

Pages