آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

حتی اگر افتاده باشمشعر و آهنگ : نیلوفر

نزد تو خم شویمترجمه سرود انگلیسی We Bow Lowکاری از Tim sheppard - Gateway Church

جوانهشاعر و آهنگساز : روزبه نجارنژاد

فرشتگان گرداگرد تختترجمه ی سرود انگلیسی Holy is our Kingکاری از Rick Pino - ترجمه ملودی یقنظر

خداوندم قادر است

سرایم دوستت دارمشعر و آهنگ : شروین عبدالهی

عظیم است نام تو ( سرود جدید )شعر و آهنگ : شروین

روح قدوس خداترجمه سرود انگلیسی let the weight of your Gloryکاری از Paul Wilbure

نترسمشاعر و آهنگساز : روزبه نجارنژاد

خدای ما تشنه ی توییمترجمه سرود انگلیسی God of ages - کاری از Fielding Benjamin Davidترجمه : روزبه نجارنژاد

نام مسیح پرجلال استترجمه ی سرود اسپانیایی

نه مرگ و نه زندگیشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

نام او مهیب استترجمه سرود انگلیسی : Rivival at Brownsville - Awesome Godکاری از : Rich Mullins

آزادی در نام توستترجمه بنگردان سرود انگلیسی : Isn't the Name of Jesusکاری از Covenant Worship

بشنو دعای قومتشاعر و آهنگساز : روزبه نجارنژاد

نام توشعر و آهنگ : پیمان مجتهدی

شادی کنان سرودخوانانشاعر : رویا

خداوند شبان من استشاعر : آزادهآهنگساز : دریا - وحید نوروزی

پناهگاهم ماوایم ( هللویاه )شعر و آهنگ : دریا

ای عیسی منجیم خداوند بی همتاترجمه سرود انگلیسی Shout to the Lordکاری از Darlene Zchech

Pages