آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

ای پدر ما در آسمان (دعای ربانی)با الهام از سرود انگلیسیشعر‌فارسی: زنده‌یاد‌کشیش‌ورویر‌آوانسیان - تنظیم‌‌جدید: روزبه‌نجارنژاد

ای تو ما را پدر / دعا برای ایرانشعر و ملودی: کاوه رفیعیتنظیم : ژیلبرت هوسپیان

چشمانم بگشا عیسی را ببینم / عیسی نامت چه زیباستترجمه از سرود انگلیسی : Open our eyes

صاحب غم هاشعر و آهنگ : سام خسروی

تا که نفس دارم

ای جان من خداوند را متبارک خوان تا ابدشعر: یلدا میرشکار - رضا وطن‌پرستملودی: رضا وطن‌پرست

کیست امید من ( ای مقدسین ای قوم خدا )شعر و آهنگ : زنده یاد کشیش ورویر آوانسیان

آه چه زیباست که شوند جمعشعر و آهنگ : رافی شاهوردیان

آغوشت محبتیستشعر و آهنگ : آراد طفلان

ای فرزندان نورشعر: هایک هوسپیان (ترجمه از عربی)

از این دنیای مغموم و فانیجان مارک / شعر : هایک هوسپیان

اکنون آزادم نماشعر : علیرضا سیدیانآهنگ : ژیلبرت هوسپیان

هرآنچه که تو می خواهی

تقدیم نمایم خود را با حمدترجمه از سرود انگلیسی : Give Thanksکاری از : Don Moen

تنها امید برای ما مسیحاست

نبرد ما با جسم و خون نیستترجمه از سرود انگلیسی

خداوند از راه فیضششعر فارسی : هایک هوسپیان (سرود عربی)

تو برای من تختت را رها کردیشعر و آهنگ: پیمان مجتهدی ، سعید میریعقوبی

چون بر او می نگرمترجمه از سرود انگلیسی (شعر فارسی : هایک هوسپیان)

بیایید باهم یکنفس یکصداترجمه از سرود ارمنی (شعر فارسی: زنده یاد کشیش ورویر آوانسیان)

Pages