آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

پاک شدم با خون عیسیسرود اوریجینال انگلیسی: Drenched in loveکاری از: Bethel Music & Daniel Bashta

ما همه متحدیم در مسیح یک هستیمترجمه از سرود انگلیسی by our loveکاری از : Peter Raymond Scholtes

ای برادر و خواهرمسرودی از کلیسای انجیلی توما

منجی شایسته ای

شاهد هستمشعر و آهنگ : ژیلبرت هوسپیان

وقتی فوجهای ظلمت / نه به قوت نه به قدرتترجمه انگلیسی سرود: The Battle Belongs To The Lordکاری از: Maranatha/Promise Band

جلال نامت آرزویمترجمه سرود انگلیسی: Lord I give you my heartآهنگساز : Reuben Timothy Morgan

بر وعده هایتشعر و آهنگ : پیمان،نیلوفر،دنی

سر فرود آورمترجمه از ارمنی

برکتکاری از: Kari Jobe Cody Carnes Elevation worshipترجمه : زمانی برای پرستش

عیسی مسیح چشمه حیات ترجمه از ترکی

مزامیر ۳۴ (خدا را جلال دهیم)ترجمه از سرود انگلیسی مزامیر ۳۴کاری از: The Brooklyn Tabernacle Choir

به چشمان تو که می نگرم منشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

ابا ای پدر آسمانیشعر و آهنگ : وحید نوروزی

قطره قطره باران روح القدسشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

فصل نوشعر و آهنگ : کوروش روحانی

روح القدس تازه کن روحم با لمس خودترجمه از سرود ارمنی

پشت در قلب توستشعر : داریوشتنظیم آهنگ : ژیلبرت هوسپیان

سخن بگو ای خداوندکاری از : ژیلبرت هوسپیان

وقتی که غمگین بودم

Pages