آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

آنقدر خدا جهان را دوست داشت
به محبت خداوند می نگرم روی صلیب ( اوج قدرت محبت )
بود و نبود من ( پدر آسمانی خدای من تویی )
تنها نیستم همیشه تو با منی
چون بر چهره‌ات مینگرم ( در نزد تخت تو زانو زنیم پادشاه )
چون بنگرم بر صلیبت ( صلیب تو تخت تو شد )
چون ریزد باران روح تو
دلی طاهر تو در من
دولوروسا
اعلام کنم - چون زنده است

تو را می پرستم نامت برافرازم

تو تاک هستی ما شاخه های توYou are the vine and we are the branchesGordon Giles

تو قدوسی برمی‌افرازیم نام قدوست

تو بی‌همتاییسرود انگلیسی

تو به یادم هستی ( در آزمایشها و تنگی )سرود انگلیسیزنده یاد کشیش هایک هوسپیان

تسبیح و حمدت گوییم ای خداوندسرود عربی

تقدیم نمایم قلبم راسرود ارمنی

وقتی خداوند ما را آزاد کرد ( پس در میان قومها )سرود عبریکشیش سوریک سرکیسیان-اوژنی سرکیسیان

سخن بگو از عمق‌های ( بریز بریز آتش آسمانی )زنده یاد کشیش ورویر آوانسیان

شکر و سپاس از آن توست تا به ابدوحید نوروزی

شفای تو ای پدرژیلبرت هوسپیان

شکر بر نام عیسیوحید نوروزی

شاه شاهان تویی کلام زندهYou are the mighty kingEddie Espinoza

خداوند عیسی عدالت ما ( ای شبان اعظم گله )سرود انگلیسیزنده یاد کشیش هایک هوسپیان

ستایش WorthyPaul Wilbur

چون روی قدوست را بینم ( ستایمت )When I look into your holinessWayne & Cathy Perrin

سردار لشکر آسمانشراره-دریادریا

سرایم حمد گویم ( خداوندا تو را از خود )I will singDon Moen

ای روح القدس مرا لمس نماسرود ارمنی

روح القدس به ما قوت عطا فرماسرود کُره‌ایا.نوذری

Pages