زنگ تفریح، یا زنگ خطر؟

درباره ی مجموعه

هدف مجموعه این است که نوجوانان عادت های ناسالم را شناسایی کرده  و از تاثیرات آن بر زندگی خود مطلع شده و آنها را با عادت های سالم جای گزین کنند.

دروس