منابع آموزشی به کودکان

راهنمای تعلیم آموزه‌های کتاب‌مقدس به کودکان

دروسی که در این قسمت از سایت کلمه در اختیار شما گذاشته شده است، راهنمایی است برای تعلیم موضوعات مختلف از کتاب‌مقدس. بر حسب موضوعات مختلف، تعداد درس‌های هر مجموعه متغیر می‌باشد. تمام تلاش کسانی که در تهیه این دروس دخیل بوده‌اند این است تا با خلاقیت، فضایی شاد، متنوع و آموزنده برای بچه‌ها ایجاد کنند. این دروس به شکلی تهیه شده است تا هم معلمین کانون شادی و همچنین والدین بتوانند از آنها استفاده کنند...

درس پنجم (داستان پسرک در معجزه پنج نان و دو ماهی)

در این کمک آموزشی با استفاده از داستان پسر کوچک در معجزه پنج نان و دو ماهی، کودکان می‌آموزند هر کدام از ما در هر سنی که باشیم، می‌توانیم با اشتراک ‌گذاشتن چیزهایی که داریم، همکار خدا در مسیر کمک کردن به دیگران باشیم.

مجموعه‌های قبلی