منابع آموزشی به کودکان

راهنمای تعلیم آموزه‌های کتاب‌مقدس به کودکان

دروسی که در این قسمت از سایت کلمه در اختیار شما گذاشته شده است، راهنمایی است برای تعلیم موضوعات مختلف از کتاب‌مقدس. بر حسب موضوعات مختلف، تعداد درس‌های هر مجموعه متغیر می‌باشد. تمام تلاش کسانی که در تهیه این دروس دخیل بوده‌اند این است تا با خلاقیت، فضایی شاد، متنوع و آموزنده برای بچه‌ها ایجاد کنند. این دروس به شکلی تهیه شده است تا هم معلمین کانون شادی و همچنین والدین بتوانند از آنها استفاده کنند...

درس اول - چرا عیسی با مثل‌ها با مردم صحبت می‌کرد؟

کودکان در این جلسه می‌آموزند که خدا از ما می‌خواهد هر بار با خواندن کتاب‌مقدس چیزهای جدیدی که از آن یاد می‌گیریم را در زندگی‌مان انجام داده، به آن‌ها عمل کنیم و آن‌ها را فراموش نکنیم. عیسی‌مسیح از داستان‌ها و مَثَل‌ها برای گفتن چیزهای مهم و تعلیم دادن به مردم استفاده می‌کرد.

مجموعه‌های قبلی