مشارکت خانوادگی

درباره مشارکت‌های خانوادگی

مشارکت خانوادگی 
به عنوان والدین مسیحی همۀ ما دوست داریم که فرزندانمان در شناخت خداوند رشد کنند، در او عمیق شوند و صدای او را بشنوند. آنها در کلیسا از طریق معلمین و مجموعه‌های کمک درسی با خدا و کار او آشنا می‌شوند ولی هدف مجموعه‌های "مشارکت خانوادگی"  برای شما عزیزان این است بتوانید فضایی صمیمانه و وقتی روحانی در خانه با فرزندانتان ایجاد کنید، تا با هم در مورد کلام خدا گفتگو کنید. "مشارکت خانودگی" باعث می‌شود تا شما بتوانید با مشارکت با فرزندانتان عیسی مسیح و نیکویی‌های او را بیشتر بشناسید.
تیم کودک برای شما والدین عزیز جلساتی را محیا کرده است  که در طول هفته برای هرروز به یک موضوع خاص متمرکز می‌شود ما شما را تشویق می‌کنیم همانطور که در تثنیه  ۶ : ۷ نوشته شده است :
 " آنها را به دقت به فرزندانت بیاموز، و حین نشستن در خانه و رفتن به راه، و هنگام خوابیدن و برخاستن، از آنها گفتگو کن" 
ما می‌توانیم در رشد فرزندانمان امانت‌دار و کوشا باشیم تا کودکان که نسل آینده کلیسا هستند را برای جلال دادن عیسی مسیح آماده کنیم.

کلید ثمره آوردن در مسیح

مجموعه مشارکت خانوادگی برای یک هفته تهیه دیده شده است.