اعتماد به خدا

توضیحاتی راجع به این مجموعه

در زندگی روزمره انسان نیاز دارد که به اطرافیان خود ویا حتی اشیائی که در اطرافش است اعتماد کند. زندگی بدون اعتماد غیر ممکن به نظر میرسد، اما نباید فراموش کنیم تنها یک نفر است که قابل اعتمادتر از هر کس دیگری است یعنی خدا. در مجموعه مشارکت خانوادگی ”اعتماد به خدا” کودکان با مفهوم اعتماد به خدا آشنا می شوند و می آموزند که در هر شرایطی میتوانند به خدا اعتماد کنند.

دروس