راه رفتن در نور

توضیحاتی راجع به این مجموعه

به عنوان ایمانداران ما هر روزه نیاز داریم که در رابطه نزدیک با خدا باشیم برای نزدیک بودن به خدا نیاز است که هررزوه در نور او ساکن باشیم. 

اما اگر در نور گام برداریم، چنانکه او نور است، با یکدیگر رفاقت داریم و خون پسر او عیسی ما را از هر گناه پاک می سازد. اول یوحنا 1 : 7

در مجموعه "راه رفتن در نور" می آموزیم که چطور می‌توانیم در نور خدا ساکن شویم و تأثیرات آن بر زندگی ما چگونه است.

دروس