خبر خوش (ویژه کریسمس)

توضیحاتی راجع به این مجموعه

والدین عزیز در این مجموعه از سری مشارکت های خانوادگی که ویژه کریسمس می‌باشد فرزندانمان بیشتر با تولد عیسی مسیح و هدف آمدن او که داشتن رابطه صمیمی و نزدیکتر با تک تک ما است، آشنا می شوند.

دروس