آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

آنقدر خدا جهان را دوست داشت
به محبت خداوند می نگرم روی صلیب ( اوج قدرت محبت )
بود و نبود من ( پدر آسمانی خدای من تویی )
تنها نیستم همیشه تو با منی
چون بر چهره‌ات مینگرم ( در نزد تخت تو زانو زنیم پادشاه )
چون بنگرم بر صلیبت ( صلیب تو تخت تو شد )
چون ریزد باران روح تو
دلی طاهر تو در من
دولوروسا
اعلام کنم - چون زنده است

خدای دلگرمیپیمان-نیلوفر-دنی

خداوند ناله هایم را شنیدیوحید نوروزی

یار من خدای منسرود افغان

قلب من دست توستسرود ارمنی

شفا و آزادیژیلبرت هوسپیان

وقتی که غمگین بودم

سخن بگو ای خداوند چون با ایمان نزدت آیمژیلبرت هوسپیان

اگه دلت شکسته تنها شدی یا خسته ( پشت در قلب توست )داریوشژیلبرت هوسپیان

روح القدس تازه کن روحم با لمس خودسرود ارمنی

فصل نو ( فصل سبز بودن تو )کوروش روحانی

قطره قطره باران روح القدسوحید نوروزی

ابا ای پدر آسمانی ( پدر شکرت گویان نزد تو آیم )وحید نوروزی

به چشمان تو که می نگرم منوحید نوروزی

خدا را جلال دهیم نامش را برافرازیمسرود انگلیسیThe Brooklyn Tabernacle Choir

عیسی مسیح چشمه حیاتسرود ترکی

برکت ( خداوند تو را برکت دهد )Kari Jobe-Cody Carnes-Elevation worshipروزبه نجارنژاد-نیلوفر

سر فرود آورمسرود ارمنی

بر وعده هایتپیمان-نیلوفر-دنی

جلال نامت آرزویم ( قلبم تقدیمت کنم جان و وجودم را )Lord i give you my heart (this is my desire)Reuben Timothy Morgan

وقتی فوجهای ظلمت / نه به قوت نه به قدرتThe battle belongs to the LordMaranatha-Promise band

Pages