آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

آنقدر خدا جهان را دوست داشتSavior of the World : ترجمه سرودBen Cantelon : آهنگساز

آبی روان ساز شاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

آرامی دلهایی شاعر: میلاد رساییآهنگساز : روزبه نجارنژاد

آه نیازم بر توست ای مسیحشاعر و آهنگساز : دریا

آزادی در نام توستترجمه بنگردان سرود انگلیسی : Isn't the Name of Jesusکاری از Covenant Worship

آب را شراب کرده ایترجمه سرود Our Godکاری از Chris Tomlin

آسمان گوید جلال و شکوه عیسی

آیید او را پرستیمJohn Francis WadeFranz Gruber