مقالات

مقالات

 • بازشناسی ارزش فیض سخاوتمندی برای هر ایماندار مسیحی بیش از حد ضرورت دارد....

 • می‌خواهی بدانی من، فرانسیس آسیسی، كه بودم؟...

 • تخمک چند ساعت پس از رابطۀ جنسی بارور می‌شود و روز اول بارداری از آن زمان آغاز می‌گردد....

 • یکی از روزهای سرد ماه ژانویه بود که به‌همراه همکارانم خانم مژده شیروانیان و آقای "جیمز کلی" فیلمبردار ایلام، از منزل اسقف دیدن کر...

 • با بنا و گسترش هر چه بیشتر کلیسا در ایران و در میان ایرانی‌ها در تمام دنیا، مسئلۀ اصول رهبری از اهمیت و فوریت روزافزونی برخوردار شده است .....

 • در شماره‌های‌ قبل‌، دیدیم‌ که‌ در این‌ دوره‌ مهم‌ از تاریخ‌ کلیسا، بسیاری‌ از مسائل‌ عقیدتی‌ و الهیاتی‌، به‌صورت‌ روشن‌ و مشخص‌ تدوین‌ شد؛ ...

 • در دو شمارة‌ گذشته‌، به‌ بحث‌ دربارة‌ خصوصیات‌ تفکر مدرن‌ پرداختیم‌....

 • سقط‌ جنین‌ یعنی‌ از بین‌ رفتن‌ جنین‌ به‌صورت‌ طبیعی‌ در اثر یک‌ حادثه‌ یا ضایعه‌، یا به‌صورت‌ مصنوعی‌ در اثر کشتنِ آن‌....

 • در شماره‌ گذشته‌، به‌ بررسی‌ مسألۀ‌ تأویل‌ کتاب‌مقدس‌ پرداختیم‌....

 • یک‌ فرد آزمند با یک‌ فرد ثروتمند تفاوت‌ بسیاری‌ دارد. فرد آزمند ثروتمند نیست‌....

 • تثلیث‌ شاید بحث‌انگیزترین‌ موضوع‌ مسیحیت‌ باشد. مسیحیان‌ آن‌ را درست‌ درک‌ نمی‌کنند و غیرمسیحیان‌ به‌ آن‌ حمله‌ می‌کنند....

 • یک‌ ضرب‌المثل‌ خارجی‌ را به‌ یاد آوردم‌ که‌ می‌گوید:‌ "کارهای‌ انسان‌ بلندتر از سخنانش‌ حرف‌ می‌زنند!" گفتۀ‌ جالبی‌ است!...

 • روزی‌ پطرس‌ سؤال‌ عجیبی‌ از خداوند ما کرد:‌ «آنگاه‌ پطرس‌ نزد او آمده‌، گفت‌:‌ خداوندا، چند مرتبه‌ برادرم‌ به‌ من‌ خطا ورزد، می‌باید او را ...

 • خدا همیشه‌ به‌ دعا جواب‌ می‌دهد؛ گاهی‌ او می‌گوید "نه‌" یا می‌گوید که‌ هنوز زمان‌ پاسخ‌ دعای‌ ما نرسیده‌ است....

 • در شماره‌ گذشته‌، نخستين‌ بخش‌ از سلسله‌ مقالات‌ نقد تفکر و انديشۀ‌ مدرن‌ از ديدگاه‌ مسيحيت‌ را آغاز کرديم‌....

 • انسان‌ها همگی دنیایی خاص برای خود دارند. هر شخصی به جهان از دیدگاهی خاص می‌نگرد و در جهانِ خاص خود به تعریف مفاهیم می‌پردازد....

 • آنچه‌ کشیش‌ شارپ‌ را از بسیار دیگر از همکاران‌ و همقطارانش‌ در کلیسای‌ ایران‌ متمایز می‌کند، شناخت‌، ستایش‌ و احترام‌ عمیق‌ وی‌ به‌ تاریخ‌ ...

 • در شمارۀ قبل‌، دیدیم که مناقشۀ آریوس کلیسا را بر آن داشت که مسأله طبیعت مسیح را روشن سازد، یعنی این مسأله که او کاملاً خدا و کاملاً انسان ب...

 • در شماره‌ گذشته‌، گفتیم‌ كه‌ برای‌ درك‌ درست‌ كتاب‌مقدس‌ باید توجه‌ داشت‌ كه‌ این‌ كتاب‌ در چارچوب‌ زبان‌ و فرهنگ‌ روزگار خود و در قالب‌ رو...

 • لحظه‌ها روال انعکاس‌پذیری خود راکه فراموش کرده بودند......

Pages