مقالات

مقالات

 • آیا تا به‌حال فكر كرده‌اید كه در زندگی خود به بیابانی برخورد كرده‌اید، به جایی بی‌آب و علف و بدون امید؟...

 • به‌عنوان افرادی مسیحی بیایید از خود بپرسیم: آیا در مهاجرتِ من هدف خدا است و مهاجرت وسیله، یا مهاجرت هدف و خدا وسیله؟...

 • برای رسیدن به سعادت واقعی احتیاج به صداقت خالص و یك برخورد واقعی با خود داریم. ما واقعاً كه هستیم؟ از كجا آمده‌ایم و مقصد ما كجاست؟...

 • آیا خدا امروز نیز معجزه می‌کند؟ آیا او امروز نیز به مردم قدرت برای شفای بیماری‌ها می‌بخشد؟...

 • در زندگی مسیحی خود ممكن است بارها با كلمۀ "بیداری روحانی" مواجه شویم....

 • در عهدجدید رایج‌ترین واژه برای بیان انواع محبت (محبت خدا به انسان، انسان به خدا و انسان به انسان) "آگاپه" است....

 • رابطۀ عقل و ایمان همواره به‌عنوان یکی از مباحث بحث‌برانگیز مطرح بوده است. تاریخ تفکر به‌خصوص در مغرب‌زمین گواه آن است که ......

 • باری، هنری مارتین تصمیم گرفت آنچه را از عهدجدید به فارسی و عربی ترجمه کرده بود با خود به ایران و از آنجا به دمشق و بغداد و قلب صحرای عربستا...

 • گاه‌ آن‌چنان در جراحت‌های خود غرق می‌شویم که جز تغذیۀ عواطف منفی چاره‌ای دیگر برای خود نمی‌یابیم....

 • حدوداً پنج ساله بودم که پدر و مادرم به‌من نماز خواندن یاد دادند. آنها افراد مذهبی نبودند اما بسیار به خدا معتقد بودند....

 • زندگی ما عموماً تکرارهای خاص خودش را دارد و به‌خصوص دوره‌هایی از زندگی بنا به مقتضیات برنامه و کار و مشغولیت‌های ویژه‌ای که بر عهدۀ ما گذاش...

 • معجزۀ تولد عیسی از باکره، انسان‌های بسیاری را در حیرت فرو برده است و در واقع آنها را از پذیرش حقیقت مسیحیت باز داشته است....

 • آنچه که خدا از مریم می‌خواست با افتخارترین مسئولیتی بود که به یک زن عطا شده بود و مریم در مقابل این مسئولیت، اعتماد کامل خود را به خدا عرضه...

 • داستان کریسمس، داستان حقیر شدن خدا است. تا پیش از عیسی، هیچ کس چنین صفتی را در مورد خدایان یا موجودات الهی به‌کار نبرده بود....

 • در دو شمارۀ پیش دربارۀ ماهیت عطایای روح به‌طور کلی و جایگاه آنها در حیات کلیسا سخن گفتیم و وعده دادیم که در این شماره به‌بررسی این پرسش خوا...

 • تا اواسط قرن شانزدهم‌، در اروپای غربی فقط یک فرقه مسیحی وجود داشت که آن هم مذهب کاتولیک رومی بود....

 • در شماره قبل رابطه بین الهیات مسیحی و فلسفه و تفکر اعصار گوناگون را مورد بررسی قرار دادیم و دریافتیم که ......

 • موضع کلیسا در قبال همجنس‌گرایی چه بوده است‌؟...

 • از کجا می‌دانید که چیزی درست است‌؟ اگر با مردم صحبت کنید، به‌زودی متوجه خواهید شد که هر کس برای تشخیص درست از نادرست‌، معیار خاصی دارد....

 • مدتی پیش‌، به‌هنگام تهیه درس کانون شادی‌، نکته‌ای برایم باز شد....

Pages