مقالات

مقالات

 • نجات انسان فقط به کاری که او می‌کند، یعنی توبه و ایمان‌، بستگی ندارد....

 • مشکل ما انسانها اینست که نمی‌توانیم کسی را بی‌علت دوست داشته باشیم‌....

 • در این مقاله می‌خواهیم به این سؤالات پاسخ دهیم‌: خداوند از ما چه می‌خواهد؟ از ما چه انتظاراتی دارد؟ طالب چه خصوصیات روحانی می‌باشد؟......

 • کلام خدا می‌فرماید:‌ «محبت برادرانه برقرار باشد». این آیه را می‌توان به سه سؤال تقسیم کرد:‌ ۱- محبت چیست‌؟ ۲- چرا باید محبت برقرار باشد؟...

 • در آن هنگام که متفکرین مسیحی سرگرم تدوین جزئیات مبسوط الهیات بودند تا بتوانند مسیحیت را دینی کاملاً عقلایی بسازند، گروه دیگری از اندیشمندان...

 • در شماره قبلی اصولی کلی را در مورد تفکر مسیحی مطرح نمودیم و ضرورت و اهمیت آن را خاطر نشان ساختیم‌. در این مقاله سعی خواهیم کرد ......

 • امروزه در غرب روابط جنسی خارج از چارچوب روابط زناشویی امری طبیعی و پذیرفته شده محسوب می‌شود و بی‌بند و باری جنسی امری متعارف و عادی است‌......

 • و بالاخره به آخرین قسمت سلسله مقالات علم تفسیر کتاب‌مقدس رسیدیم‌....

 • خاموشی خداخداوندا، مرا خنده بر لب نیست‌به هر سویی که بینم غیر شب نیست‌زمین در آتش بیداد سوزدتو خاموشی‌، گمانم هیچ گپ نیست‌اما وطن نیست...

 • انسان برای دریافت هدیۀ خدا یعنی نجات و حیات جاودانی‌، باید قدمی بردارد....

 • شاید تابه‌حال خوب متوجه نشده‌ایم که "مارک مسیحی بودن" یا به عبارت بهتر، علامت مشخصۀ مسیحی بودنِ شخص‌، محبت او نسبت به انسانهاست‌....

 • ما در زمانی زندگی می‌کنیم که بسیاری از دوستان ما به‌خاطر دلایل مختلف وطن خودشان را ترک کرده‌اند و مجبور هستند در جاهای دیگر با یک زبان و فر...

 • اگر بخواهیم اعیاد کاملاً مسیحی را مشخص کنیم‌، به‌نظر من دو عید از همه مهم‌ترند:‌ عید قیام (که جمعه‌‌الصلیب را نیز شامل می‌شود) و عید پنطیکا...

 • در شماره قبل‌، دیدیم که چگونه پژوهشگران قرون وسطی می‌کوشیدند نقش خرد را در الهیات مشخص سازند....

 • تفکر مسیحی چیست‌؟...

 • در شماره گذشته دیدیم که جامعۀ مصرفی نوعی مذهب است‌، مذهب بت‌پرستی‌....

 • در شمارۀ گذشته‌، دیدیم که برای تفسیر و درک کتاب‌مقدس‌، باید به چند پیش‌فرض اعتقاد داشته باشیم‌....

 • خداوند محبوب متعال‌، ای قادر مطلق‌ای که حمد، جلال‌، عزت و هر دعای خیری از آن توست‌،ای بلندپایه‌ترین که جمله ثناها مر ترا سزاوار است‌،و هیچ ...

 • توبه یعنی چه‌؟ چرا برای بعضی توبه کردن کاری است دشوار یا غیرممکن‌؟...

 • راستی و درستکاری و صداقت از خصائلی است که در کتاب‌مقدس بسیار مورد تأکید واقع شده‌، اما افسوس که در موعظه‌ها و تعالیم کلیسا کمتر مورد توجه ق...

Pages