You are here

تأملاتِ روحانی/۵

زمان تقریبی مطالعه:

۱ دقیقه

انسان‌ها همگی دنیایی خاص برای خود دارند. هر شخصی به جهان از دیدگاهی خاص می‌نگرد و در جهانِ خاص خود به تعریف مفاهیم می‌پردازد. خوبی و بدی و هر فضیلتی‌، به یک معنا تفسیری از ?خرده جهان‌? شخص است‌. اما شاید بزرگترین فضیلت آن باشد که دنیای کوچک خود را به دیگری تحمیل نکنیم و انسان‌ها را آنگونه که هستند، بپذیریم و با تمام وجود دریابیم که هر انسان چقدر بی‌انتهاست‌. چه مبارک است لحظه‌ای که درک کنیم دنیای کوچک درون ما زیباترین و مهم‌ترین ?خرده‌ جهان‌? نمی‌باشد.

چقدر آن لحظه الهی و انسانی است که دریابیم ما نیز علیرغم بکاربردن زیباترین عبارت‌ها و بهترین تفسیرها، همانند دیگران کوچک هستیم و با شادی درک کنیم که شایستگی قضاوت را نه اکنون و نه هیچ‌وقت نداریم‌. جذابیت مسیح در این حقیقت نهفته بود که خود را تحمیل نمی‌کرد. همه در برابرش جرأت ابراز وجود داشتند. با ?خود? صلح می‌کردند زیرا با مسیح، ?خودِ? گمشده را می‌یافتند. مسیح گمشدة ماست‌، ما گمشدۀ یکدیگر نیستیم‌. دنیای کوچک خود را بر دیگران تحمیل نکنیم و خلوت دنیای آرام و کوچک آنها را به‌هم نزنیم‌.

(افشین‌)

 
 

تقریباً هر خطایی را از واعظ می‌بخشم‌، به‌شرط اینکه در موعظه‌اش‌

احساس حضور خدا را به من بدهد؛

خوراکی به روح من بدهد؛

این احساس را در من ایجاد کند که گرچه خودش ناکافی است‌، اما می‌کوشد مسائل پرشکوه و ابدی را ارائه دهد؛

گوشه‌ای از کبریایی خدا، محبت مسیح و عظمت انجیل را به من نشان دهد.

(دکتر مارتین لویدجونز، واعظ و متفکر مسیحی انگلیسی قرن بیستم‌)

 
 

شکست‌هایمان برای خودمان مفید است و پیروزی‌هایمان برای دیگران‌.

(پول تورنیه‌)

 
 

گناه به معنای اتلاف انرژی است‌، انرژی که می‌بایست صرف خوبی کردن می‌شد. گناه به معنای مسموم کردن نهر خدا در درون ماست‌. گناه به معنای خراب کردن ملودی زیبای خدا در ماست‌. خداوند از ما تصویر زیبایی می‌کشد، اما ما آن را به کاریکاتوری تبدیل می‌کنیم‌.

(سی اس لوئیس‌)

 
 

معنی آزادی در مسیحیت این نیست که هر کاری که دلم بخواهد انجام دهم‌، بلکه این است که بتوانم آنچه که می‌بایستی باشم‌، بشوم‌.

(جورج اپلتن‌)

 
 

غیرممکن است بتوان مردمی را که کتاب‌مقدس را می‌خوانند، از لحاظ فکری اسیر کرد. اصول کتاب‌مقدس پایه‌های آزادی بشری است‌.

(هوراس گریلی‌)