You are here

تأملاتِ روحانی/۱

زمان تقریبی مطالعه:

۳ دقیقه

آشنای تبدیل

لحظه‌ها روال انعکاس‌پذیری خود را

که فراموش کرده بودند... به‌یاد آورده‌اند

و پُتک خاطره‌ها بر چوبۀ لجباز تکرارها

منعکس می‌شود

و اندوه سراسر وجود را می‌پوشاند

و گریستن آرامانه

تکرار لحظه‌ها را مشابه‌تر می‌کند

در مکاشفۀ امید

از یاد بردن گذشته‌ها، فراموش کردن رؤیاهای آینده

و تنها به زیبایی امروز نگریستن

دروغ‌ترین امید است

...در باور گذشته‌ها ...تلخ‌ترین گذشته‌ها

به قانون نحوست فرداها نگاه کردن

و باور کردن

لیک

روشنی آشنای تبدیل را

ایمان آوردن

حقیقت واقعی است

و عمق اندوه ادامه می‌یابد

و تناسب تبدیل در لابلای ناگشودۀ گره‌ها

افزونی خود را نمایش می‌دهد

و "امید" می‌زاید و "صبر" می‌باراند

و با آشنای تبدیل آشناتر می‌کند

در این درگیر کابوس‌ها

در همهمۀ سخت سکوت

و در ابهام تلخ پرسش‌ها

و طغیان تنهایی ...در آشوب روابط و آشنایی‌ها

با جراحت مهلک دل

یادآوردن یک چیز تنها

ابهام گشودۀ افق

و آشنای تبدیل را...

مژده

هنگامی که عیسی حوله‌ای به کمر خود بست‌، آب را در لگن ریخت و شروع به‌ شستن پاهای شاگردانش نمود. شمعون پطرس به او اعتراض کرد که این کار در شأن مسیح نیست‌. ما نیز همراه با پطرس بر این باوریم که ما شاگردان او باید خادم باشیم‌. اما عیسی به پطرس پاسخ داد‌: "اگر ترا نشویم ترا با من نصیبی نیست‌." عمل عیسی انسان را متحیر می‌سازد.

تا زمانی که نتوانم به چنین محبتی از سوی مسیح نسبت به‌خود باور داشته باشم‌، تا زمانی که با ایمان نتوانم او را به‌عنوان خادم خود و همزمان خدای خود بپذیرم‌، تا زمانی که حقیقتاً درک نکنم که برای او خیریت من مهم‌تر از جلال وی است‌، آری تا زمانی که این حقایق را نپذیرم‌، نمی‌توانم با او مشارکت داشته باشم‌.

کاترین مارشال‌

درک واقعه تولد مسیح نیاز به ایمان دارد چون تولد او یک راز است‌. عقل ما نمی‌تواند درک کند که چگونه ممکن است خدا تا این حد ما را محبت کند. به شبانان یک نشانه داده شد. آنان او را در گهواره یافتند. عیسای نوزاد در گهواره جای گرفته بود... نشانه فقیر شدن خدا و فروتنی عمیق او. چنین واقعه‌ای عقل را متحیر می‌سازد. این امر به ما می‌آموزد که برای پذیرش پیام مسیح‌، منجی الهی‌، عقل را باید کنار گذاشت‌. تنها فروتنی‌ای که با توکل و حمد و تسبیح در آمیخته باشد قادر است فروتنی نجات‌بخش خدا را درک کند و بپذیرد.

پاپ ژان پل دوم‌

پرستش خویشتن حقیقتاً مشکل بزرگی است‌. اگر کمی بیندیشید در خواهید یافت که در اکثر موارد غم و ناراحتی شما به‌خاطر این است که دیگران مطالبی را بر ضد شما گفته‌اند یا با دیده تحقیر به شما نگریسته‌اند. تا زمانی که خود را در مقام خدایی کوچک قرار داده‌اید که نسبت به آن وفادارید، همواره اشخاصی وجود خواهند داشت که از کوچک شمردن بت شما شادمان شوند. با این اوصاف چگونه می‌توانید امیدوار باشید که از آرامش درون برخوردارید؟ تلاش شدید خویشتن شما برای دفاع از خود در برابر تحقیر و استخفاف و مبارزه با نگرش منفی دوستان و دشمنان باعث می‌شود تا هرگز روی آرامش و راحتی را نبینید.

ای‌.دبلیو.تاوزر

دعا نباید برای ما تبدیل به راه فراری برای انجام ندادن وظایفی شود که ما باید خودمان آنها را انجام دهیم‌.

اسوالد چمبرز

مسأله اصلی در دعا این نیست که برای خواسته‌هایمان از خدا جواب بگیریم بلکه هدف دعا این است که به‌شکل کامل با خدا یکی شویم‌.

اسوالد چمبرز

چه شکاف عظیمی بین شناختن خدا و محبت نسبت به او وجود دارد.

پاسکال‌

حیرانم که چسان نوزادان‌

به گاه ترک نمودن زهدان

در خروج از ظلمت به روشنایی

و وانهادن محبس خفقان‌آلود

به سوی جهان‌

گریانند.

به همین سان‌

‌موت از برای جهان‌

‌نماد ولادت است‌

و آدمیان‌

به گاه ولادت از جهان‌، مادر درد و آلام‌

سوی سرای جلال گریانند...

قدیس افرایم شامی‌