You are here

مسأله‌ سقط‌ جنین

زمان تقریبی مطالعه:

۵ دقیقه

 
 

گفته‌ شده‌ که‌ اتفاقات‌ بد به‌خاطر این‌ رخ‌ می‌دهد که‌ مردان‌ نیک‌ علیه‌ آن‌ قد علم‌ نمی‌کنند. رواج‌ سقط‌ جنین‌ در سراسر جهان‌ از دهۀ‌ ۶۰ بارزترین‌ مصداق این‌ گفتۀ‌ حکیمانه‌ است‌.

سقط‌ جنین‌ چیست‌؟

سقط‌ جنین‌ یعنی‌ از بین‌ رفتن‌ جنین‌ به‌صورت‌ طبیعی‌ در اثر یک‌ حادثه‌ یا ضایعه‌، یا به‌صورت‌ مصنوعی‌ در اثر کشتنِ آن‌. برای‌ از بین‌ بردنِ جنین‌، روش‌های‌ مختلفی‌ به‌کار برده‌ می‌شود که‌ رایج‌ترین‌ آن‌، مَکش‌ و کورتاژ می‌باشد. آنچه‌ برای‌ مسیحیان‌ مهم‌ است‌، سقط‌ جنین‌ عمدی‌ و آگاهانۀ‌ جنین‌ به‌ طرق مصنوعی‌ است‌.

جنین‌:‌ مجموعه‌ای‌ از سلول‌ها یا یک‌ موجود انسانی‌؟

درستی‌ یا نادرستی‌ سقط‌ جنین‌، به‌ این‌ سؤال‌ مربوط‌ می‌شود که‌ آیا جنین‌ را می‌توان‌ موجود انسانی‌ دانست‌ یا نه‌. خانم‌ مارگارت‌ کاتهیل‌ که‌ به‌طور ناخواسته‌ آبستن‌ شده‌ بود، وقتی‌ به‌ پزشک‌ مراجعه‌ کرد تا سقط‌ جنین‌ کند، از پزشک‌ پرسید که‌ جنین‌ در چه‌ وضعیتی‌ قرار دارد. پزشک‌ به‌ او جواب‌ داد:‌ "جنین‌ شما فقط‌ مجموعه‌ای‌ از سلولهاست‌؟" اما این‌ دروغ‌ است‌. در هفتۀ‌ دهم‌ از بارداری‌، همۀ‌ ارگان‌های‌ کودک‌، نظیر معده‌، کبد، کلیه‌ها، و مغز، تشکیل‌ یافته‌اند؛ بچۀ‌ جنینی‌ قادر است‌ حتی‌ زبان‌ خود را حرکت‌ دهد. تنها چیزی‌ که‌ بچه‌ مارگارت‌ نیاز داشت‌، غذا و محیطی‌ امن‌ بود تا رشد کند.

شکی‌ نیست‌ که‌ در هفتۀ‌ هشتم‌، بچۀ‌ جنینی‌ را می‌توان‌ انسان‌ نامید. اما آیا نطفۀ‌ بارور شده‌ را در چند روزگی‌ نیز می‌توان‌ انسان‌ نامید؟ نطفه‌ به‌ هنگام‌ بارور شدن، از نظر ژنتیکی‌، فیزیولوژیکی‌ و ارگانیک‌، کاملاً از مادر متمایز است‌. از روز اول‌، نطفۀ‌ بارورشده‌ زنده‌ است‌ و جنسیت‌ و سایر خصوصیاتش‌ نظیر رنگ‌ چشم‌ و مو تعیین‌ شده‌ است‌. در روز بیست‌ و چهارم‌، جنین‌ دارای‌ سلول‌های‌ خونی‌ خودش‌ می‌باشد، و سیستم‌ عصبی‌اش‌ تشکیل‌ شده‌، و قلبش‌ می‌تپد. در همۀ‌ کتاب‌های‌ علمی‌، جنین‌ را متعلق‌ به‌ نوع‌ "هومو ساپی‌ین‌ها" می‌شمارند. به‌ این‌ ترتیب‌، جنین‌ از نظر زیست‌شناسی‌، از همان‌ روز اول‌، انسان‌ است‌.

سال‌ها دانشمندان‌ از طبیعت‌ دقیق‌ جنین‌ اطمینان‌ نداشتند، اما کتاب‌مقدس‌ همواره‌ اعلام‌ داشته‌ که‌ خدا آن‌ را انسان‌ می‌داند. مزمور ۱۳۹:‏۱۳ می‌فرماید:‌ «زیرا که‌ تو بر دل‌ من‌ مالک‌ هستی‌؛ مرا در رحم‌ مادرم‌ نقش‌ بستی‌.» به‌ ارمیا نیز خدا می‌فرماید:‌ «قبل‌ از آنکه‌ تو را در شکم‌ صورت‌ بندم‌، تو را شناختم‌» (ارمیا ۱:‏۵). و هنگامی‌ که‌ مریم‌ به‌ ملاقات‌ الیزابت‌ می‌رود، «بچه‌ در رحم‌ الیزابت‌ به‌ حرکت‌ در آمد» (لوقا ۱:‏۴۱). به‌ همین‌ جهت‌، مسیحیان‌ به‌طور سنتی‌ همواره‌ مخالف‌ سقط‌ جنین‌ بوده‌اند. در کتاب‌ "دیداکه‌"، که‌ کتاب‌ تعلیمات‌ دینی‌ مسیحی‌ در اوائل‌ قرن‌ دوم‌ میلادی‌ است‌، نوشته‌ شده‌:‌ "کودک‌ را در رحم‌ به‌قتل‌ مرسان‌!". باسیل‌ قدیس‌، پدر کلیسا که‌ در سال‌ ۳۷۹ درگذشته‌، می‌نویسد:‌ "ما هرگز نمی‌پذیریم‌ که‌ کسی‌ بگوید جنین‌ تشکیل‌ شده‌ بود یا نشده‌ بود." در سال‌ ۱۸۵۰ که‌ سقط‌ جنین‌ تبدیل‌ به‌ موضوعی‌ جدی‌ شد، نفوذ مسیحیان‌ همواره‌ مانع‌ از قانونی‌شدنِ آن‌ بود، و امروز نیز بسیاری‌ از مخالفین‌ آن‌، مسیحیان‌ هستند.

مسیحیان‌ چه‌ واکنشی‌ در قبال‌ سقط‌ جنین‌ باید داشته‌ باشند؟

کافی‌ نیست‌ که‌ مسیحیان‌ معتقد باشند که‌ سقط‌ جنین‌ نادرست‌ است‌، بلکه‌ باید علیه‌ آن‌ دست‌ به‌ اعتراض‌ بزنند. نه‌ فقط‌ در کشورهایی‌ که‌ سقط‌ جنین‌ قانونی‌ است‌، بلکه‌ در کشورهایی‌ که‌ هنوز سقط‌ جنین‌ قانونی‌ نشده‌، مسیحیان‌ باید در این‌ زمینه‌ هوشیار باشند، زیرا فشارهایی‌ خصوصاً از سوی‌ سازمان‌ ملل‌ برای‌ قانونی‌ کردنِ سقط‌ جنین‌، به‌عنوان‌ وسیله‌ای‌ برای‌ کنترل‌ جمعیت‌، به‌خصوص‌ در چین‌، به‌عمل‌ می‌آید. هوشیاری‌ مسیحیان‌ به‌ معنی‌ دعای‌ ایشان‌ است‌؛ و نیز به‌ معنی‌ حمایت‌ از سایر انواع‌ وسایل‌ جلوگیری‌ است‌؛ همچنین‌ به‌ معنی‌ مبارزه‌ بر له‌ پاکی‌ اخلاقی‌ و علیه‌ آبستنی‌های‌ نامشروع‌ است‌؛ و باز به‌ معنی‌ کمک‌ روحی‌ به‌ زن‌هایی‌ است‌ که‌ از سقط‌ جنین‌ صدمۀ‌ روحی‌ دیده‌اند تا آنها نیز به‌ این‌ مبارزه‌ بپیوندند. مسیحیان‌ باید بدانند که‌ بهترین‌ دلایل‌ برای‌ دفاع‌ از مشروعیت‌ سقط‌ جنین‌، چیزی‌ جز فریب‌ نیست‌.

پاسخ‌ به‌ دلایل‌ مشروعیت‌ سقط‌ جنین‌

دلیل‌:‌ اگر سقط‌ جنین‌ به‌صورت‌ قانونی‌ انجام‌ نشود، زن‌ها در اثر سقط‌ جنین‌های‌ غیرقانونی‌ از بین‌ خواهند رفت‌.

پاسخ‌:‌ حتی‌ قبل‌ از ۱۹۶۰ تعداد کمی‌ از زنان‌ در اثر سقط‌ جنین‌ غیرقانونی‌ از بین‌ می‌رفتند، و الآن‌ این‌ تعداد در اثر پیشرفت‌های‌ پزشکی‌ کمتر شده‌. به‌علاوه‌، اگر کاری‌ اشتباه‌ است‌، قانونی‌ کردنش‌، آن‌ را به‌ کاری‌ درست‌ تبدیل‌ نمی‌کند.

دلیل‌:‌ سقط‌ جنین‌ قانونی‌ به‌ معنی‌ سقط‌ جنین‌ اصولی‌ است‌.

پاسخ‌:‌ هر گونه‌ سقط‌ جنینی‌ خطر در بر دارد. سقط‌ جنین‌ به‌ رحم‌ صدمه‌ می‌زند؛ تحقیقات‌ اخیر، سرطان‌ سینه‌ را به‌ آن‌ مربوط‌ می‌داند؛ بسیاری‌ از زنان‌، دچار لطمات‌ روحی‌ بلندمدت‌ شده‌اند.

دلیل‌:‌ جنین‌ دردی‌ را احساس‌ نمی‌کند و دارای‌ شعور نیست‌.

پاسخ‌:‌ در فیلم‌ "فریاد ساکت‌" نشان‌ داده‌ شده‌ که‌ بچه‌ جنینی‌ به‌ هنگام‌ مکیده‌ شدن‌ تلاش‌ می‌کند خود را نجات‌ دهد و ضربان‌ قلبش‌ افزایش‌ می‌یابد.

دلیل‌:‌ فقط‌ زن‌ حق‌ دارد بگوید که‌ با بدنش‌ چه‌ بکند.

پاسخ‌:‌ جنین‌ از مادر متمایز است‌ و فقط‌ به‌ او وابسته‌ است‌ و مادر مالک‌ او نیست‌.

دلیل‌:‌ سقط‌ جنین‌ از تعداد "کودکان‌ ناخواسته‌" می‌کاهد و به‌ این‌ ترتیب‌، مانع‌ بدرفتاری‌ با کودکان‌ می‌گردد.

پاسخ‌:‌ در انگلستان‌، از اواخر دهه‌ ۷۰ تا اواخر دهۀ‌ ۸۰ حدود یک‌ میلیون‌ سقط‌ جنین‌ صورت‌ گرفت‌، اما میزان‌ بدرفتاری‌ با کودکان‌ در همین‌ دوره‌، دو برابر شد. سقط‌ جنین‌ توجه‌ به‌ اطفال‌ را در جامعه‌ کاهش‌ می‌دهد.

دلیل‌:‌ سقط‌ جنین‌ راه‌ مهمی‌ است‌ برای‌ کنترل‌ جمعیت‌ جهان‌.

پاسخ‌:‌ اکثر گرسنگی‌های‌ قرن‌ بیستم‌ را دولت‌ها بوجود آورده‌اند. هیچ‌ مدرکی‌ وجود ندارد که‌ ثابت‌ کند ازدیاد جمعیت‌ باعث‌ کاهش‌ منابع‌ حیاتی‌ می‌گردد.

دلیل‌:‌ درست‌ نیست‌ که‌ زنی‌ را که‌ در اثر تجاوز جنسی‌، باردار شده‌، واداشت‌ که‌ آن‌ بچه‌ را به‌دنیا آورد.

پاسخ‌:‌ اگر یک‌ عمل‌ نادرست‌ انجام‌ شده‌، لازم‌ نیست‌ برای‌ جبران‌ آن‌، عمل‌ نادرست‌ دیگری‌ انجام‌ شود. آن‌ بچه‌ را می‌توان‌ به‌ فرزندی‌ به‌ کس‌ دیگری‌ داد. تعداد کمی‌ از سقط‌ جنین‌ها به‌ این‌ دلیل‌ صورت‌ می‌گیرند.

دلیل‌:‌ اگر جنینی‌ دارای‌ نقص‌ عضو است‌، انسانی‌تر است‌ که‌ آن‌ را سقط‌ کرد.

پاسخ‌:‌ هیچ‌ مدرکی‌ وجود ندارد که‌ ثابت‌ کند که‌ افراد ناقص‌الخلقه‌ کمتر از زندگی‌ لذت‌ می‌برند. بسیاری‌ از والدینی‌ که‌ فرزندان‌ ناقص‌الخلقه‌ دارند، از تصور اینکه‌ فرزندشان‌ کشته‌ می‌شد، وحشت‌ می‌کنند.

دلیل‌:‌ اگر زندگی‌ مادر در خطر باشد، سقط‌ جنین‌ کار درستی‌ است‌.

پاسخ‌:‌ درست‌ است‌، اما تعداد کمی‌ از سقط‌ جنین‌ها به‌ این‌ دلیل‌ صورت‌ می‌گیرد. در انگلستان‌، از ۱۷۸٬۲۵۲ سقط‌ جنین‌ در سال‌ ۱۹۹۴، فقط‌ دو مورد برای‌ نجات‌ جان‌ مادر صورت‌ گرفته‌ است‌.