رايحه خوش در همه جا و همه وقت

درباره این مجموعه

نوجوانان در این مجموعه خواهند آموخت ، برای اینکه رایحه خوش مسیح باشند ، باید در تنهایی در خانواده ، کلیسا و جامعه بر طبق استانداردهای کلام خدا رفتار کنند.

دروس