زنان و آسیبهای اجتماعی/خانوادگی

زنان و چالشهای اجتماعی/خانوادگی

بسیاری از موارد چالشها و مشکلات خانگی و اجتماعی در ایران حل نشده باقی می‌مانند؛ شاید به این دلیل که به اشتباه می گویند قهر و دعوا "نمک زندگی زناشویی" است و کتک‌کاری، فحش دادن، فریاد زدن، شکستن اشیای خانه، به هم زدن سفره یا کوبیدن در، امری داخلی و خصوصی محسوب می شود .

دروس