آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

وقتی غریب و بی‌پناهیشاعر و آهنگساز: بهرام امیری

وقتی خداوند ما را آزاد کردترجمه ی سرود عبری ( A Song of Ascents ) Shir Hama'alotترجمه : سوریک و اوژنی سرکیسیان

وقتی بین سکوت و کلامشعر و آهنگ : فراز دولتخواه

وقتی دل شکسته گرانبار و خستهترجمه ی سرود ارمنیشعر فارسی: زنده یاد کشیش رافی شاهوردیان

وقتی دل شکسته ام گفتی تو را پرستمشعر و آهنگ : ژیلبرت هوسپیان

وقتی غم این زندگی پریشانم کندترجمه از ارمنی

ولی من زندستشعر و آهنگ : نیلوفر

وقتی فوجهای ظلمت / نه به قوت نه به قدرتترجمه انگلیسی سرود: The Battle Belongs To The Lordکاری از: Maranatha/Promise Band

وقتی که غمگین بودم