آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

مثل باران بهاریشاعر : رویاآهنگساز : رویا و نیلوفر

می‌ستایمت پدرشاعر : صبا احمدزادگانآهنگساز : فراز دولتخواه

مشتاقیمشاعر و آهنگساز : روزبه نجارنژاد

مرا مبهوت سازشاعر و آهنگساز : شهاب زاهدمهاجرانی

می‌دانم دوستم داریشاعر و آهنگساز : شهاب زاهدمهاجرانی

مرا احیا می‌کنیشاعر و آهنگساز : شهاب زاهدمهاجرانی

مرا می‌پذیری توشاعر و آهنگساز : نیلوفر

مرا ملاقات کنشاعر و آهنگساز : روزبه نجارنژاد

مهر تو عجیب استYour Love is amazing ترجمه ی سرودBrenton Brown

مثل باران مثل بارانشعر : شرارهآهنگساز : دریا

می‌بینم من افتادن شیطان راترجمه ی سرود Glory to be Jesusکاری از Ron Kenloy

می شکافمشاعر و آهنگساز : نیلوفر

محبت خدا در صلیب عیسیسرود عربیشعر فارسی : ادوارد هوسپیان

محبت خداوندم بس عظیم است و شیرین

می‌آیم فروتن به نزدت پادشاهترجمه ی سرود Majesty Majestyکاری از Martin Smith / Stuart Garrard

منجیم شفیعم مرا برخیزانیدیشاعر: ناشناس

ملجای من توییترجمه سرود انگلیسی : You are my hiding Place

می پرستمت ای منجی آسمانیشعر و آهنگ: کاوه رفیعی

محتاجم من محتاج توشعر و آهنگ : ژیلبرت هوسپیان

منجیم عیسی ای شاه جلالشاعر و آهنگساز : ژیلبرت هوسپیان

Pages