آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

مژده عیسی به دنیا آمدشعر و آهنگ: ا.امینی

می خوانم شکر بهرت (با مهرت سویم آمدی)

مزمور ۳۴ (خدا را جلال دهیم)ترجمه از سرود انگلیسی مزامیر ۳۴کاری از: The Brooklyn Tabernacle Choir

منجی شایسته ایشاعر: ناشناس

ما همه متحدیم در مسیح یک هستیمترجمه از سرود انگلیسی by our loveکاری از : Peter Raymond Scholtes

مژده بادا که نو شدشاعر : ح.ب. دهقانی تفتی

مریم تو آیا می اندیشیدیکاری از: Mark Lowry & Buddy Greeneترجمه فارسی: کاوه رفیعی

منجیم عیسی ای شاه جلالشاعر و آهنگساز : ژیلبرت هوسپیان

محتاجم من محتاج توشعر و آهنگ : ژیلبرت هوسپیان

می پرستمت ای منجی آسمانیشعر و آهنگ: کاوه رفیعی

ملجای من توییترجمه سرود انگلیسی : You are my hiding Place

منجیم شفیعم مرا برخیزانیدیشاعر: ناشناس

می‌آیم فروتن به نزدت پادشاهترجمه ی سرود Majesty Majestyکاری از Martin Smith / Stuart Garrard

محبت خداوندم بس عظیم است و شیرین

محبت خدا در صلیب عیسیسرود عربیشعر فارسی : ادوارد هوسپیان

می شکافمشاعر و آهنگساز : نیلوفر

می‌بینم من افتادن شیطان راترجمه ی سرود Glory to be Jesusکاری از Ron Kenloy

مثل باران مثل بارانشعر : شرارهآهنگساز : دریا

مهر تو عجیب استYour Love is amazing ترجمه ی سرودBrenton Brown

مرا ملاقات کن (در پی قدمهای تو)شاعر و آهنگساز : روزبه نجارنژاد

Pages