آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

شادی کنید ای فرزندانRejoice Rejoice : ترجمه سرودPaul Wilbur : شاعر و آهنگساز

شالوم قلب ماترجمه سرود : Shalom Aleichemشاعر و آهنگساز : Robinson Crusoe

شوق روی توشاعر و آهنگساز : فراز دولتخواه

شکر شکر عیسیشاعر و آهنگساز : یوئیل یوحنا

شالوم ای عزیزانترجمه از ارمنی

شاه جلال خداوندم رب الاربابترجمه از ارمنی

شاه شاهان تویی کلام زندهترجمه ی سرود انگلیسی You are the mighty Kingکاری از EDDIE ESPINOSA

شکر بر نام عیسیشعر و آهنگ : وحید نوروزی

شفای تو ای پدرشاعر و آهنگساز: ژیلبرت هوسپیان

شکر و سپاس از آن توستشعر و آهنگ : وحید نوروزی

شادی کنان سرودخوانانشاعر : رویا

شادی کنید جهانیانIsaac WattsLowell Mason

شبی آرام و مقدسشعر: Joseph Mohrتنظیم و آهنگ: Franz Xaver Gruber

شکر بهر صلیبتکاری از: Darlene Zchechترجمه سرود انگلیسی: Thank you for the Cross lord

شاهد هستمشعر و آهنگ : ژیلبرت هوسپیان

شفا و آزادیشعر و آهنگ : ژیلبرت هوسپیان