آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

شادی کنید ای فرزندانRejoice Rejoice : ترجمه سرودPaul Wilbur : شاعر و آهنگساز

شالوم قلب ماترجمه سرود : Shalom Aleichemشاعر و آهنگساز : Robinson Crusoe

شوق روی توشاعر و آهنگساز : فراز دولتخواه

شکر شکر عیسیشاعر و آهنگساز : یوئیل یوحنا

شالوم ای عزیزانترجمه از ارمنی

شاه جلال خداوندم رب الاربابترجمه از ارمنی

شاه شاهان تویی کلام زندهترجمه ی سرود انگلیسی You are the mighty Kingکاری از EDDIE ESPINOSA

شکر بر نام عیسیشعر و آهنگ : وحید نوروزی

شفای تو ای پدرشاعر و آهنگساز: ژیلبرت هوسپیان

شکر و سپاس از آن توستشعر و آهنگ : وحید نوروزی

شادی کنان سرودخوانانشاعر : رویا