آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

ستایید نامش راشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

سرایم حمد گویم ترجمه از سرود انگلیسی I will praiseکاری از Don Moen

سردار لشکر آسمانشعر : شراره و دریاآهنگ : دریا

ستایمت ستایمتترجمه ی سرود انگلیسی When I look into your Holinessترجمه : م.شیروانیان نویسندگان سرود : Wayne & Cathy Perrin

ستایش شعر : ژیلبرت هوسپیان

سخن بگو از عمق‌های وجود خودشعر و ملودی : ورویر آوانسیان

سرایم دوستت دارمشعر و آهنگ : شروین عبدالهی