آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

ستایید نامش راشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

سرایم حمد گویم ترجمه از سرود انگلیسی I will singکاری از Don Moen

سردار لشکر آسمانشعر : شراره و دریاآهنگ : دریا

ستایش شعر : ژیلبرت هوسپیان

سخن بگو از عمق‌های وجود خودشعر و ملودی : ورویر آوانسیان

سلطان قلبم تویی عیسی

سزاوار