آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

جلال بر نامت ای صیاد دلهای پریشانشاعر: صبا احمدزادگانآهنگساز: فراز دولتخواه

جلال نامت آرزویمترجمه سرود: This is my desire (Lord i give you my heart)آهنگساز : Reuben Timothy Morgan

جلال بر نامت تو قدوس و پاکیکاری از : یونا ثابت

جوانه (می نهم به پایت عیسی)شاعر و آهنگساز : روزبه نجارنژاد

جان من در دست توست عربی / شعر : د.طوماس

جلالت می دهیم You Deserve the Glory ترجمه ی سرود انگلیسیکاری از Terry MacAlmon - ترجمه : ساریک امیری هوسپیان

جلال دهم نامت را عیسیترجمه سرود I sing praises to your Nameآهنگساز : TERRY MACALMON

جلال بر نام او He is exalted ترجمه ی سرودآهنگساز Twila Paris

جلال بر تو بادI Exalt Thee سرود ترجمه