کریسمس، کلمه انسان شد

درباره ی مجموعه

هدف این مجموعه این هست که نوجوانان بتوانند با زاویه جدیدی به تولد مسیح نگاه کنند و زندگیشان را بر مبنای دو آموزه مهم فیض و راستی به پیش ببرند.

دروس