آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

قدوس مرا لمس نماشاعر و آهنگساز : روزبه نجارنژاد

قادر متعال (برخیز بسرا و نامش برافراز)ترجمه از ارمنی

قدوس قدوس همراه با ملائکشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

قوت و جلال

قطره قطره باران روح القدسشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

قلب من دست توست