آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

قدوس مرا لمس نماشاعر و آهنگساز : روزبه نجارنژاد

قادر متعال-برخیز بسراترجمه از ارمنی

قدوس قدوس همراه با ملائکشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی