آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

قدوس مرا لمس نماشاعر و آهنگساز : روزبه نجارنژاد

قادر متعال-برخیز بسرا

قدوس قدوس(همراه با ملائک)شاعر و آهنگساز : وحید نوروزی