آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

عیسی را دوست دارمشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

عظیم است خداHow great is our God : ترجمه سرودکاری از Chris Tomlin/Ed Cash/Jesse Reeves

عظیم و حیرت زاستشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

عمیق‌ترشاعر و آهنگساز : روزبه نجارنژاد

عظیمی عجیبیشاعر و آهنگساز : دریا

عشق تو نجاتم دادLove came down سرود ترجمهترجمه از : دریا

عظیم است نام تو عیسیترجمه از ارمنی

عیسی تویی آرامش جانمشعر و آهنگ : شروین عبدالهی

عظیم است نام تو ( سرود جدید )شعر و آهنگ : شروین

عیسی مسیح شاه شاهان

عیسی نامت چه زیباستترجمه سرود انگلیسی

عیسی تو را خواهمشعر و آهنگ : مصطفی مارک