آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

صیاد دلهای پریشانشعر : صبا احمدزادگانآهنگساز : فراز دولتخواه

صاحب غم هاشعر و آهنگ : سام خسروی