آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

دلی طاهر تو در من

دولوروسا

در تو می مانم

داور من عیسی بخشیده جرمم را

در حضورت در آتش روحت

در موکب ظفر مسیح

در نام عیسی قدرتیست بی همتا

در هر فصل زندگی تو با منی

در تو پایکوبی کنم

در توست زندگیم در توست قوت من

دستانم را نزدت برافرازم

دست ها را برافرازید

در انتظار روی تو