آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

خدا نیکوستترجمه ی سرود انگلیسی God is goodاز An evening of Worship

خالق آسمانترجمه از ارمنی

خواسته‌ی قلبم اکرام توستترجمه سرود I Give You My Heartآهنگساز : Reuben Timothy Morgan

خدا ملجا و قوت من استترجمه از انگلیسیبرگردان به فارسی ادوارد هوسپیان

خدا پادشاه ماGott und Koenig ترجمه ی سرود آلمانیترجمه : شراره - دریا

خداوند پناه و قوت ماستترجمه سرود God is our Refuge and Strengthآهنگساز Jamie Hilsden ترجمه: اوژنی سرکیسیان

خداوند تو را می‌ستاییمشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

خداوندا تو آگاهیشاعر: ح.ب.دهقانی تفتیآهنگساز: ن. مقدس نیا

خداوند ای معبود من شعر : هایک هوسپیان

خداوند ما فاتح استترجمه سرود For the Lord is marching onآهنگساز Bonnie Low

خدای من صخره‌ی من

خدای پدر ای از جان بهترشاعر: صبا احمدزادگانآهنگساز: فراز دولتخواه

خدای پدر آمده‌ایم

خدای ما عظیم استAwesome God : ترجمه سرودMichael W.Smith : شاعر و آهنگساز

خداوند عیسی عدالت ماترجمه سرود انگلیسیشعر فارسی : هایک هوسپیان

خداوندم قادر است

خدای ما تشنه ی توییمترجمه سرود انگلیسی God of ages - کاری از Fielding Benjamin Davidترجمه : روزبه نجارنژاد

خداوند شبان من استشاعر : آزادهآهنگساز : آزاده - دریا - وحید نوروزی

خدای عشق و بی همتا و پاکشعر و آهنگ : کوروش روحانیتنظیم آهنگ و خواننده : وحید نوروزی

خداوند نور و نجاتم است

Pages