آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

به محبت خداوند مینگرمشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

بود و نبود منسرود پرستشی افغان

بر زخم های او بنگر (از زخم هایش شفا یافتی)شاعر و آهنگساز : روزبه نجارنژاد

با شادی نامش را سراییمشعر : ناشناس

با تمام وجود خودWith everything سرود ترجمهHillsong از گروه

با طلوع تو در صبحی تازهشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

برافرازم هللویاهترجمه سرود انگلیسی I raise a Halelujah - ترجمه : تیم زمانی برای پرستشکاری از Jonathan and Melissa Helser ( Bethel Church )

به من هر روزه می‌گوییشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

بچشید و ببینید که خداوند نیکوستترجمه ی سرود انگلیسی Sing outکاری از Ron Kenoly

به جای غم‌ها ترجمه ی سرود انگلیسی I'm trading my Sorrowsکاری از Darrell Patton Evans

بین بر صلیب عیسی را ترجمه سرود انگلیسی: Jesus keep me near the crossکاری از: Fanny Crosby

بگذار در بر گیرد وجودتشاعر: ناشناس

بیایید خداوند را بسراییمشاعر و آهنگساز : زنده یاد کشیش رافی شاهوردیان

با لمسش آزادمشاعر : روزبه نجارنژادآهنگساز : روزبه نجارنژاد

برافرازیم نام تو راشاعر : روزبه نجارنژادآهنگساز : روزبه نجارنژاد

به روی زانوانم در حضورتشاعر : فراز دولتخواهآهنگساز : فراز دولتخواه

به حضورت آمده‌امشاعر و آهنگساز : دانیال کابلی

باهم گردآییم همه ایمانداران (سراییم سراییم او خداوند است)

باران شفا ریزدکاری از: Michael W.Smithترجمه ی سرود انگلیسی Healing Rain is falling down

به صحن قدست وارد شومترجمه ی سرود انگلیسی I enter to holy of holiesکاری از Paul Wilbure

Pages