آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

اعلام کنم-چون زنده استترجمه سرودهای انگلیسی: My redeemer lives & Because he livesکاری از: Samuel Medley & Bill Gaither

او کیستشاعر و آهنگساز : فراز دولتخواه

این است سرود قلبم

ابا من از آن تو هستمشاعر و آهنگساز : شهاب زاهدمهاجرانی

اندر این جهان مملو از گناه ترجمه سرود عربیشعر فارسی: زنده یاد کشیش هایک هوسپیان

از جان و دل خواهم تو را شاعر : ح.ب. دهقانی تفتیآهنگساز : ورا

ای فروغ جاودانترجمه سرود عربیشعر فارسی : زنده یاد کشیش هایک هوسپیان

ای محبوبم چه زیبا هستی

این است فریاد شیر سبط یهوداشاعر و آهنگساز : روزبه نجارنژاد

این قلمروی جلال توستسرود ترجمه: In the presence of anglesترجمه: پیمان مجتهدی

این روزها روزهای ایلیاستترجمه سرود انگلیسی Days of Elijahکاری از Edgardo Santiago/Jose Luis Abreu/Orlando Mendez

این تاج از آن توست ترجمه ی سرود : This Crown belongs to youشاعر و آهنگساز : David Hadden - ترجمه : روزبه نجارنژاد

اینک تویی نجات منشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

این زمان ملاقات با توستشعر و آهنگ: ملودی یقنظر

اقیانوس (خواندی مرا به روی آبها)ترجمه ی سرود انگلیسی: Oceansکاری از: Hillsong

امیدی در طوفانها (نه با سری افراشته)شاعر و آهنگساز : روزبه نجارنژاد

ای روح القدس مرا لمس نماترجمه از ارمنی

ای تو پیدا و همه پنهان منشعر : مرتضی باقریآهنگساز : وحید نوروزی

ای عیسی منجیم خداوند بی همتاترجمه سرود انگلیسی Shout to the Lordکاری از: Darlene Zchech - ترجمه: مژده شیروانیان

اعتماد بر عیسی نیکوستشعر فارسی: زنده یاد کشیش هایک هوسپیانترجمه از سرود انگلیسی

Pages