آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

اعلام کنم-چون زنده استNicole C.Mullen از My redeemer lives : ترجمه سرود

او کیستشاعر و آهنگساز : فراز دولتخواه

این است سرود قلبم

ابا من از آن تو هستمشاعر و آهنگساز : شهاب زاهدمهاجرانی

اندر این جهان مملو از گناه سرود : عربیبرگردان به فارسی : هایک هوسپیان

از جان و دل خواهم تو را شاعر : ح.ب. دهقانی تفتیآهنگساز : ورا

ای فروغ جاودان

ای محبوبم چه زیبا هستی

این است فریاد شیر سبط یهوداشاعر و آهنگساز : روزبه نجارنژاد

این قلمروی جلال توستسرود ترجمه this is a realm of your gloryترجمه: پیمان مجتهدی

این روزها روزهای ایلیاستترجمه سرود انگلیسی Days of Elijahکاری از Edgardo Santiago/Jose Luis Abreu/Orlando Mendez

این تاج از آن توست ترجمه ی سرود : This Crown belongs to youشاعر و آهنگساز : David Hadden - ترجمه : روزبه نجارنژاد

اینک تویی نجات منشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

این زمان ملاقات با توستشاعر و آهنگساز : ملودی یقنـظر

اقیانوس (خواندی مرا به روی آبها)ترجمه ی سرود Oceansکاری از کلیسای Hillsong

امیدی در طوفانهاشاعر و آهنگساز : روزبه نجارنژاد

ای روح القدس مرا لمس نماترجمه از ارمنی

ای تو پیدا و همه پنهان منشعر : مرتضی باقریآهنگساز : وحید نوروزی

ای عیسی منجیم خداوند بی همتاترجمه سرود انگلیسی Shout to the Lordکاری از Darlene Zchech

اعتماد بر عیسی نیکوستشعر : هایک هوسپیانترجمه از سرود انگلیسی

Pages