Ambassadors of Agape

توضیحاتی راجع به این مجموعه

این مجموعه از دروس برای گروه سنی  ۸-۱۲ سال، بر اساس اول ‌قرنتیان ۱۳: ۴-۷ در یازده قسمت گردآوری شده است. هدف این مجموعه دروس آشنایی کامل نونهالان با مفهوم حقیقی محبت است. خدایی که کتاب‌مقدس به ما معرفی می‌کند، خدای محبت است و همانطور که بارها در کلامش می‌خوانیم مهم‌ترین حکمی هم که به ما داده، حکم محبت است، محبت به خدا، به خلقت او و به هم‌نوع خود. در این مجموعه دروس نونهال با ۹ جنبه از جنبه‌های محبت آشنا شده، می‌تواند به صورت ساده اما خلاقانه و جذاب آنها را ملموس تجربه کند و بر اساس محبت حقیقی زندگی کند.

Episodes