مقالات

مقالات

 • در این شماره‌، بحث جالب و در عین حال حساسی از الهیات مسیحی را مطرح می‌کنیم‌....

 • در پیچ و خم زندگی روحانی در لابلای همۀ پرسش‌ها و زمان‌هادر تعیین مأخذ، در سنجش مقامتاریخ تولد تازه اولین سؤال است!...

 • پنطیکاست!...

 • در شمارۀ پیش‌، دیدیم که انسان موجودی است بسیار پیچیده‌....

 • عیسی مسیح بعد از برخاستن از مردگان چهل ‌روز را با شاگردانش گذراند و بعد به آسمان صعود نمود.اما اهمیت صعود در چیست‌؟ ... ...

 • به‌عنوان مسیحیان‌، گاه میزان رویارویی ما با پدیده‌ها و مشکلات بغرنج و پیچیده روانی به مراتب بیشتر بوده و گاه ما باید به‌شکل گسترده‌تری با م...

 • بعضی آیات و بخش‌ها در عهدجدید به لحاظ عمق روحانی و نیز زیبایی متن‌، بطور خاص در ذهن باقی می‌ماند و گاه نزد ادب دوستان نیز جایگاه ویژه‌ای می...

 • در سال 1858 یک معلم کانون شادی به‌نام کیمبال (Kimball) باعث شد که فروشندۀ یک مغازۀ کفاشی در بوستون، زندگی خود را به مسیح بسپارد....

 • خواب بودم‌، به خواب می‌دیدم:بیابان زندگی گذشته‌ام را،که از جلو چشمانم‌، چون پردۀ سینما،می‌گذشت‌.همه جا اثر قدم‌های او،پابه‌پای ردّ پاهای من...

 • نگاه شما به کجاست‌؟ آیا هنوز به داخل قبر چشم دوخته‌اید؟ آنجا جز غم و افسردگی و ناامیدی و شکست چیز دیگری وجود ندارد......

 • چو از مرگ و فنایی پشت لرزد، ز بهر زیستن دنیا چه ارزد؟ چو بعد از نفسی نابود گردی‌، چه باشد که ترا امید افزد؟...

 • از آنجا که قیام مسیح چنین اهمیتی دارد، دشمنان مسیحیت نیز بیشتر آن را هدف حملۀ خود قرار داده‌اند....

Pages