گنج حقیقی

درباره این مجموعه

مجموعه کمک آموزشی " گنج حقیقی  " با این هدف طراحی شده است تا کودکان مشتاق مطالعه کتاب مقدس شوند.

آنها با خواندن  آیات مزمور ۱۱۹  می‌ آموزند که خدا  کتاب مقدس را برای راهنمایی ما فرستاده است و  با مطالعه آن به حقیقت و قدرت کلام خدا پی می برند و وفادار به کلام خدا می مانند‌.

دروس