پادشاه، دوست و قهرمان

توضیحاتی راجع به این مجموعه

در دروسی که در این مجموعه قرار داده شده است،کودکان با ورود شاهانه عیسی به اورشلیم، مصلوب شدن عیسی و قیام عیسی آشنا میشوند و یاد می‌گیرند که عیسی تنها پادشاه ،دوست و قهرمان زندگی آنهاست. این مجموعه کمک آموزشی، برای دو گروه سنی ۴ الی ۸ سال و ۹ الی ۱۲ سال طراحی شده است. این درس به شکلی تهیه شده است تا هم مربیان کانون شادی و هم والدین بتوانند از آنها استفاده کنند.

دروس