مجموعه کمک آموزشی قطار ایمان

توضیحاتی راجع به این مجموعه

مجموعه ی کمک آموزشی "قطار ایمان "با این هدف طراحی شده است تا کودکان در پایه ایمان خود رشد کنند. آنها می آموزند که خدا از ما می خواهد چیزهای جدیدی که از کتاب مقدس یاد می گیریم را در زندگی مان به آن ها عمل کنیم.ما باید هر روزه کتاب مقدس را بخوانیم و بدانیم که هر چه در آن نوشته شده حقیقتی است که خدا به ما گفته است و همچنین ماموریت داریم تا مردم دنیا را با عیسی آشنا کنیم. این مجموعه کمک آموزشی برای دو گروه سنی ۴ الی ۸ سال و ۹ الی ۱۲ سال طراحی شده است

دروس