قاصدک، مثل‌های عیسای مسیح، مثل خادم بی‌رحم

مثل خادم بی‌رحم