قاصدک، مثل‌های عیسای مسیح، مثل خادم بی‌رحم

قاصدک، مثل‌های عیسای مسیح، مثل خادم بی‌رحم